Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487438 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TayTrongTay - ID: 1487438
 IP & Posted by:  27.78.102.133 on August 18, 2020
 Updated by:  August 20, 2020 at 6:29pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Thể thao, xem phim, du lịch,... Translate to English
 I Am:  Một chút mơ mộng, hai chút thiết tha, ba chút đàn bà... Translate to English
 Looking For:  Một người khiến niềm tin vào tình yêu trong em tái sinh, một người nắm lấy tay em cùng đi hết sông dài núi rộng, đến những chân trời xanh biếc yêu thương và thủy chung, đến hết cuộc đời... Translate to English

Back | Send Email to TayTrongTay (ID: 1487438)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.