Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487727 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huy Tran - ID: 1487727
 IP & Posted by:  98.189.206.30 on August 25, 2020
 Updated by:  September 26, 2020 at 5:50pm
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Garden Grove
 State/Province:  California
 Zip:  92843
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người bạn thật tình để vui vẻ , tâm sự và tiến đến dài lâu Translate to English
 Free Time:  Xem phim , đi dạo bờ biển , đọc sách , làm vườn Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , hoạt bát , chân thành trong tình bạn , yêu đời yêu người Translate to English
 Looking For:  Sống tình cảm , vui vẻ , hoà đồng Translate to English

Back | Send Email to Huy Tran (ID: 1487727)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.