Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1488144 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Bạn ! - ID: 1488144
 IP & Posted by:  14.226.231.97 on September 4, 2020 at 7:11pm
 Updated by:  September 5, 2020 at 5:16pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn.
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Văn phòng.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một người Bạn! Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,xem Tivi,đọc sách và thể dục. Translate to English
 I Am:  Trầm tính,đơn giản và nhân hậu. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông nhiều Nam tính Nhân hậu và một chút hòa hợp. Translate to English

Back | Send Email to Tìm Bạn ! (ID: 1488144)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.