Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1489302 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bạn Già - ID: 1489302
 IP & Posted by:  171.249.80.12 on October 3, 2020
 Updated by:  October 6, 2020 at 6:48pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn cùng trồng rau nuôi gà, dưỡng già... Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nấu ăn, tập thể thao Translate to English
 I Am:  Đơn giản, vui tính, hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Nam tính, điềm đạm, chân thật Translate to English

Back | Send Email to Bạn Già (ID: 1489302)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.