Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1489628 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hằng Nguyễn - ID: 1489628
 IP & Posted by:  1.53.48.159 on October 11, 2020
 Updated by:  October 20, 2020 at 12:14am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Phụ bán h&agr
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  An... Translate to English
 Free Time:  Làm điều mình thích. Translate to English
 I Am:  Một cô gái nhỏ, yêu góc bếp và rất thích ăn. Translate to English
 Looking For:  “Cuộc sống này có nhiều bất ngờ lắm, Bạn thấy mình cũng là một bất ngờ đó.”0973233293 Translate to English

Back | Send Email to Hằng Nguyễn (ID: 1489628)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.