Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1489735 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

V.Quỳnh - ID: 1489735
 IP & Posted by:  103.199.69.28 on October 14, 2020 at 10:10am
 Updated by:  October 14, 2020 at 5:55pm
 Gender:  Female
 Age:  62
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có người chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Cứ cho đi rồi sẽ được nhận . Không nhận được gì thì cũng đã được cho . Translate to English
 Free Time:  Du lịch . Thích nấu những bữa ăn ngon cho gia đình. Translate to English
 I Am:  Không phải là người phụ nữ hoàn hảo nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể . Translate to English
 Looking For:  Một người đơn giản , bình thường , biết trân trọng người phụ nữ của mình để sẽ được nhận lại điều xứng đáng . Translate to English

Back | Send Email to V.Quỳnh (ID: 1489735)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.