Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1490130 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Eason Tsai - ID: 1490130
 IP & Posted by:  110.50.166.165 on October 26, 2020
 Updated by:  October 26, 2020 at 6:13pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Taichung
 Country:  Taiwan
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  kết hôn Translate to English
 Free Time:  du lịch Translate to English
 I Am:   Hello tên tôi là Eason Tôi đã từng làm việc ở việt nam Bây giờ tôi đang ở Đài Loan Hy vọng tìm được một cô gái tốt để kết hôn Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to Eason Tsai (ID: 1490130)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.