Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1490867 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sarale1985 - ID: 1490867
 IP & Posted by:  172.58.47.31 on November 15, 2020
 Updated by:  November 25, 2020 at 12:23am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Valley
 State/Province:  Washington
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nghệ thuật làm đ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kiếm tiền. Du lịch mua sắm. Va làm những chuyện ma mình thích Translate to English
 Free Time:  Lúc rảnh ăn rồi ngủ. Xem tivi .Thật ra la mơ tưởng thôi. Hình như không bao giơ được rảnh Translate to English
 I Am:  Vui vẻ. Thẳng thắng. Hơi khó tín. Translate to English
 Looking For:  Không phân biệt. Ơ đâu va ai hây làm gi.Chi muôn co bạn để cho chuyện Translate to English

Back | Send Email to Sarale1985 (ID: 1490867)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.