Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 371258 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

1_thoi_dde_ieu - ID: 371258
 IP & Posted by:  71.130.11.239 on September 1, 2005 at 11:27pm
 Updated by:  October 1, 2020 at 10:57am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  OC
 State/Province:  California
 Zip:  Yahoo
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  mot_thoi_dde_ieu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống 1 cuộc sống thật ý nghĩa... Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, nghe nhạc, thích hát nhạc Fáp & tránh xa ~ gì có thể hại đến thân thể của mình... Hình chụp với Huy bên �?c... Giúp đỡ ~ ai kém may mắn hơn mình... Đã gặp nhiều rồi & cũng đã nhiều lần 7 vọng rồi, vì vậy 0 biết đến chừng nào mới tìm được "người đó" để 0 fải tìm kiếm 1/2?!?... Liên lạc với mình wa nghe nghiep nha... Translate to English
 I Am:  Thành thật, thẳng thắn, 0 thích nịnh bợ & cũng ghét kẻ nào nịnh bợ mình, có sao nói vậy (ng` Nam mà)... Translate to English
 Looking For:  Người fụ nữ NGOAN HIỀN, 0 giả dối, tính toán, fải biết được vai trò & vị trí của mình để có thễ duy trì được hạnh fúc gia đình mà mình sẽ có đươc... Translate to English

Back | Send Email to 1_thoi_dde_ieu (ID: 371258)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.