Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 522904 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phan - ID: 522904
 IP & Posted by:  74.97.22.158 on December 27, 2006 at 8:13pm
 Updated by:  May 14, 2011 at 8:23pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Missisauga
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách và nghe nhạc. Du lịch. Translate to English
 I Am:  Chân thành, dễ mến, có sự hiểu biết. Translate to English
 Looking For:  Những người bạn tốt, chân thật có cùng quan niệm sống và có lòng nhân ái để trao đổi và học hõi. (Email xin kèm hình) Translate to English

Back | Send Email to Phan (ID: 522904)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.