Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 563014 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

eric tran - ID: 563014
 IP & Posted by:  76.105.39.58 on May 23, 2007 at 12:00pm
 Updated by:  June 18, 2020 at 6:17pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  ds
 State/Province:  Ohio
 Zip:  44124
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tạo dựng một tương lai mơi và vững chắc. Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc , xem tivi , và đọc báo trên online. Translate to English
 I Am:  Trầm tính , it nói , nhưng hòa đồng và thỉnh thoảng chọc cười mọi người cho vui. Translate to English
 Looking For:  Biết thông cảm, sẻ chia và biết lắng nghe. Một người phụ nữ chân thật, chung thủy, biết lo cho gia đình. Một người phụ nữ của gia đình. Translate to English

Back | Send Email to eric tran (ID: 563014)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.