Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 676793 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thùy - ID: 676793
 IP & Posted by:  58.187.219.105 on July 5, 2008 at 2:13am
 Updated by:  June 7, 2020 at 11:15am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm 1 người có thể giúp đỡ và bao bọc mình.......... Translate to English
 Free Time:  .....tim kiem tat ca....... Translate to English
 I Am:  trước hết tôi ko tìm phi công nên các bạn nhỏ tuổi hơn tôi đừng mất công gửi cho tôi vì tôi sẽ ko trả lời. thứ 2 tôi lớn tuổi nên sẽ tìm người đàn ông lớn tuổi, người đàn ông có thể giúp đỡ tôi tất cả( tùy theo suy nghĩ mỗi người), tôi là người thẳng và thật, nên ai có thể thì hãy mail cho tôi nhé, cám ơn bạn đã đọc hỗ sơ của tôi. Translate to English
 Looking For:  tôi tìm những người như trên đã nói.tìm 1 sự chân thành. Translate to English

Back | Send Email to thùy (ID: 676793)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.