Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 878348 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thiennga0115 - ID: 878348
 IP & Posted by:  58.114.240.49 on November 7, 2009 at 6:16pm
 Updated by:  May 25, 2020 at 9:21am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  changhua
 Country:  Taiwan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cong nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  thân chào các bạn hân hạnh được làm quen với tât cả các bạn gần xa , nếu bạn nào biết giáo lý càng tốt để có thể học hỏi them về giáo lý phật giáo Translate to English
 Free Time:  nghe pháp thoại va nghe nhạc Translate to English
 I Am:  vui tính . thẳn thắng . thực thà nhưng cũng dể hờn giận Translate to English
 Looking For:  trung thực và tôn trọng tình bạn Translate to English

Back | Send Email to thiennga0115 (ID: 878348)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.