Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 939091 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

xunxun - ID: 939091
 IP & Posted by:  183.80.48.232 on June 3, 2010 at 9:24am
 Updated by:  February 15, 2018 at 12:42am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên hòa-VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây được căn nhà nhỏ xinh xinh như và có cuộc sống gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Xem tin tức, đọc báo, cafe bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, nhiẹt tình, dễ hòa đồng, thân thiện Translate to English
 Looking For:  Quan tâm, chia sẽ, đồng điệu Translate to English

Back | Send Email to xunxun (ID: 939091)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.